شماره پیامك: 3000112222
تلفن دفتر مرکزی : 41256789
تلفن صدای مخاطب رادیو راز: داخلی 4
شما می توانید ازطریق صدای مخاطب پیشنهادات خود را درخصوص برنامه های رادیوراز برای ما ارسال نمایید


کانال خبری رادیو راز